Centrica Energi – Creating new waves

Interiøret skal understøtte selskapets energiske, profesjonelle og handlekraftige kultur. Kontorløsningen skal sikre at en kan arbeide raskt frem mot målet og bidra til stor interaksjon men og gi rom for konsentrasjon. En skulle bli mer bevisst over sin rolle i helheten og det skulle være enkelt å navigere i bygget.

 

centrica_2 centrica_6 centrica_5 centrica_4 centrica_3