Realisering

Når konseptet er besluttet må en produsere nødvendig underlag for byggesøknader, prising og bygging. Videre bistår vi våre kunder hvordan en implementerer organisasjonen til nye lokaler. Vi bistår også med detaljer på byggeplass under bygging.

Slik jobber vi: Forstå prosjektoppgaven »