Øke samhandling

I dag er det langt høyere arbeidstempo enn for bare noen få år siden. Beslutninger tas oftere og raskere. Dette krever bedre samhandling, kunnskapsdeling og selvkoordinasjon. Valg av romløsning, og hvordan en organiserer lokalet, har stor påvirkning på ønsket effekt. Vil du vite mer? Ta kontakt på arkidea@arkidea.no eller ring 909 39 409 for en uforpliktende prat.