Sweco Norge – Vår deling av kunnskap skal sikre en felles fremtid

Sweco Norge skulle utvikle kontorer i Stavanger, Oslo og Bergen og ønsket et felles konsept for alle tre lokasjonene.  Etter en god involveringsprosess med ledelse og ansatte ble det klart at en ønsket et interiørkonsept med en tydelig bærekraftig retning.  For å leve opp til dette måtte kontorløsningene understøtte økt samhandling og kunnskapsdeling. Videre skulle konseptet synliggjøre bærekraftige materialer og løsninger Materialer, farger og dekor skulle være «bevis» på hva Sweco mente med å levere bærekraftige løsninger som skulle sikre vår felles fremtid.

 

sweco_2sweco_3sweco_4sweco_5