Forstå prosjektoppgaven

Vi kommer opp med løsninger du kanskje ikke hadde tenkt på. Men før vi gjør det, må vi ha innsikt – Hva ønsker selskapet å oppnå, hvordan en skal jobbe og hvordan en ønsker å fremstå ovenfor ansatte og besøkende.

I mange tilfeller ønsker man å skape bedre muligheter for samhandling, bedre flyt av formell og g uformelle informasjon. Alt vi gjør, skal bygge opp under det bedriften ønsker å oppnå av resultater.

Hvis prosjektet har et konkret lokal eller byggs om skal brukes, analyserer en muligheter og begrensninger i lokalenes beskaffenhet og leveransebeskrivelse.

En tilrettelegger en smart og effektiv involvering av organisasjonen. Sluttleveransen fra fasen er et besluttet funksjons og romprogram.

Slik jobber vi: Utvikler konseptuell løsning »