Involvere organisasjonen

Mennesker som involveres engasjerer seg og tar ansvar. Ved å involvere organisasjonen på en smart og effektiv måte, kan ledelsen hente inn gode innspill fra brukerne og samtidig bygge forståelse for valgt romløsning. Arkidea har lang erfaring på å organisere og gjennomføre gode involveringsprosesser med ansatte. Vil du vite mer? Ta kontakt på arkidea@arkidea.no eller ring 909 39 409 for en uforpliktende prat.