Utvikler konseptuell løsning

Det er mange måter å løse et byggeprosjekt på, men vi strekker oss langt for å finne en så optimal løsning som mulig for organisasjonens behov. Vi organiserer rom og funksjoner med optimal flyt, godt dagslys og god lydskjerming.

Det utvikles en bærende ide for hvordan en ønsker å fremstå og hvilke virkemidler en tenker å bruke(formspråk, farge og materialer og dekor)

Løsningen skal bidra til at en oppnår organisasjonen målsetting med prosjektet.

Slik jobber vi: Realisering »