Cofely Fabricom – Kunnskapsfabrikken

Ledelsen ønsket å bruke nytt bygg som en katalysator for å utvikle fremtidens arbeidsmåte i grensesnittet ingeniørkunst og fabrikkering. Økt samhandling, ledelse tett på og god flyt av informasjon skulle bidra til raske og gode beslutninger. Nye samhandlingssoner erstattet flere tradisjonelle møterom og bidro til mer åpne prosesser og økt arealeffektivitet. En kombinerte nødvendig foliering av glassflater med utsmykning programmet og fikk samlet sett en langt rimeligere løsning.

 

fabricom_2 fabricom_3fabricom_4fabricom_5fabricom_6